Služby

Obhliadka stavby

Audit súčasného stavu

Návrh s cenovou ponukou

Projektová dokumentácia

Realizácia

Spustenie systému do prevádzky

Revízna správa

Odovzdanie diela

Záručný a pozáručný servis

Poradenstvo