ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE

Obhliadky stavieb a poradenstvo v oblasti elektroinštalácií
Audit súčasného stavu elektroinštalácie
Návrh rekonštrukcie elektroinštalácie s výpočtom návratnosti
Realizácia novej alebo rekonštrukcia starej elektroinštalácie
Prípojky NN vrátane elektromerového rozvádzača
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Poradenstvo v oblasti osvetlenia priestorov
Výpočet osvetlenia pre interiér a exteriér podľa STN
Výmena starého osvetlenia s výpočtom návratnosti
Meranie kvality siete power analyzátorom
Meranie spotreby s vyhodnotením výsledkov
Vyhľadávanie prerušených elektrických vedení v stene alebo v zemi

PRODUKTY

Elektrické domové rozvádzače
Elektrické priemyselné rozvádzače
Elektrické rozvádzače verejného osvetlenia
Výroba osvetlenia z LED pásov na mieru
V prípade záujmu o niektorú službu nás neváhajte kontaktovať:

Košútovec 2910/13

905 01 Senica

Slovensko

© All Rights Reserved.